جمعه, ۱۰ بهمن , ۱۳۹۳
  • به وب سایت سازمان بهزیستی استان بوشهر خوش آمدید
اخبار سازمان

ستاد رسیدگی به درخواست های ارجاعی به بهزیستی استان در سفر ریاست محترم جمهور با حضور مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور تشکیل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان بوشهر / ستاد رسیدگی به درخواست های ارجاعی به بهزیستی استان در سفر ریاست محترم جمهور با حضور مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور و رئیس ستاد سفرهای استانی نهاد ریاست جمهوری جناب آقای یزدانی و تیم اعزامی از بهزیستی کشور بلافاصله پس از اتمام اولین روز سفر […]

دیدار تیم کمیته اجرایی بهزیستی استان بادکترمحمدنهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور ونهادریاست جمهوری صبح امروز درغرفه بهزیستی استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان بوشهر/ صبح امروز  مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲با توجه به سفر ریاست محترم جمهور به استان بوشهر جناب آقای دکترمحمدنهاوندیان رئیس دفتر  ونهادریاست جمهوری پس از بازدید ازمرکزارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری درغرفه اداره کل بهزیستی استان حضور یافت وضمن بازدید ازفعالیتهای بهزیستی از تیم کمیته اجرایی  بهزیستی وخدمات این […]

بازدیدمشاوررئیس سازمان بهزیستی کشور ورئیس کمیته سفرهای استانی ریاست محترم جمهوری ازغرفه بهزیستی استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان بوشهر/ صبح امروز  مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲با توجه به سفر ریاست محترم جمهور به استان بوشهر جناب آقای یزدانی مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور ورئیس کمیته سفرهای استانی ریاست محترم جمهوری درمعیت دکترالله وردی ازغرفه  بهزیستی مستقر درمحل نمایشگاه دستگاههای اجرایی استان بازدیدوازاعضاءتیم کمیته اجرایی بهزیستی استان تشکر وقدردانی […]

محمدشریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهوری درسفربه استان از مرکزارتباطات مردمی نهادریاست جمهوری و غرفه بهزیستی استان بازدیدکرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان بوشهر/ محمدشریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهوری،همزمان با سفرریاست محترم جمهور وهیئت دولت به استان بوشهر سه شنبه شب پس ازبازدیدازمرکزارتباطات مردمی نهادریاست جمهوری ازغرفه اداره کل بهزیستی استان بازدید وازعوامل اجرایی دستگاه بهزیستی در برپایی این غرفه قدردانی کرد.دراین بازدید جناب آقای نیازی از هیئت اجرایی واعزامی […]

خبرنامه وب سایت

اوقات شرعی